Kursy:


Kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów

Kursy egzaminacyjne odbywają się w naszym centrum przy ul. Przyjaźni 105.

Proponujemy zajęcia grupowe i indywidualne, dopasowane do Twoich potrzeb.

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie pisemnego testu oraz rozmowy. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie określić poziom zaawansowania językowego oraz oszacować ile czasu będzie potrzebne do zdania określonego egzaminu.

 

Uczymy na nich wszystkich umiejętności językowych koniecznych do zdania wybranego egzaminu.

 

Oferowane przez nas egzaminy językowe Cambridge są najbardziej znanymi egzaminami językowymi na całym świecie. Certyfikaty Cambridge są obiektywnym i prestiżowym potwierdzeniem posiadanych umiejętności językowych.

Dyplomy Cambridge: FCE, CAE, CPE, BEC są ważne bezterminowo, IELTS ważny jest 2 lata.

 

Uzupełnieniem lekcji jest:

-          Mock Exams- egzaminy próbne, które umożliwiają ocenę własnych możliwości, oswajają ze stresem związanym z sytuacją egzaminacyjną oraz uczą, jak radzić sobie z technikami egzaminacyjnymi. Składają się z takich samych części jak egzaminy rzeczywiste. Ich wynik pokazuje najsilniejsze i najsłabsze strony kandydata. Organizowane są kilka miesięcy przed sesją, uczniowie mają czas, aby dopracować elementy, które sprawiają im największe trudności.

-          Gwarancja zdanego egzaminu - Słuchacz, który mimo naszej rekomendacji nie uzyska wyniku pozytywnego na egzaminie, w kolejnym roku szkolnym otrzyma zniżkę na dowolny kurs w wysokości poniesionej opłaty egzaminacyjnej. Aby uzyskać rekomendację należy zdać egzamin próbny Mock.

 

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ O SZCZEGÓŁY, tel. 515 276 770